A Study of Tournon

A Study of Tournon ©2015 Jefferis Peterson

A Study of Tournon ©2015 Jefferis Peterson – Oil, Pen & Ink on Canvas 16×20